Vuosikertomus 2013 | In English |

Sähkönjakelu

Energian toimitusvarmuus on Fortumille ensisijaisen tärkeää. Jakeluverkon kehittämisessä otamme huomioon sekä asiakkaiden tarpeet että pitkän aikavälin kestävän yhteiskuntasuunnittelun.

Fortum omistaa ja käyttää sähkön alue- ja jakeluverkkoja sekä toimittaa sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Fortumilla on sähköverkkoa yhteensä noin 160 000 kilometriä eli neljä kertaa maapallon ympäri. Yhtiön verkoissa siirrettiin sähköä 42,4 TWh vuonna 2013.

Joulukuussa Fortum ilmoitti myyvänsä Suomen sähkönsiirtoliiketoimintansa Suomi Power Networks Oy:lle, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva ja LähiTapiola Eläkeyhtiö sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments ja Borealis Infrastructure. Yritysjärjestely arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana tarvittavien viranomaishyväksyntöjen ja tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua. Muun sähkönsiirron osalta Fortum arvioi mahdollisia tulevia myyntimahdollisuuksia maittain.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset