Vuosikertomus 2013 | In English |

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on yksi Fortumin strategian kulmakivistä. Tuotamme energiaa yhteistuotantolaitoksissa kahdeksassa maassa. Hyödynnämme CHP-tuotannossa monipuolisesti ja joustavasti eri energialähteitä. 

Fortum tuottaa CHP-laitoksillaan lämpöä, höyryä ja sähköä. Merkittävä osa Fortumin kaukolämmöstä tuotetaan CHP-laitoksissa.

Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on yksinomaan lämpöä tuottavien laitosten ja vanhojen CHP-laitosten korvaaminen uusilla CHP-laitoksilla. Vuonna 2013 otettiin käyttöön neljä uutta CHP-laitosta: Järvenpää Suomessa, Brista Ruotsissa, Jelgava Latviassa ja Klaipeda Liettuassa. Käyttöönotetut laitokset lisäävät CHP-sähkön tuotantokapasiteettia 86 MW ja CHP-lämmön tuotantokapasiteettia 225 MW. Lisäksi jatkettiin kolmea CHP-laitosinvestointia, biomassaa käyttävä laitos Tukholmassa  Ruotsissa sekä kaksi maakaasua käyttävää laitosyksikköä Tseljabinskissa Venäjällä.

Järvenpään laitos käyttää normaalisti pelkästään biopolttoainetta, lähinnä metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta.

Polttoaine on paikallista, ja se kerätään noin 100 kilometrin säteeltä laitoksesta. Lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt alueella vähenevät investoinnin myötä noin 70 %. Tarvittaessa laitoksessa voidaan polttaa myös turvetta ja maakaasua.

Klaipedan CHP-laitos on Baltian ensimmäinen polttoaineenaan yhdyskunta- ja teollisuusjätettä käyttävä voimalaitos. Jätteen lisäksi polttoaineena käytetään biomassaa. Uusi voimalaitos korvaa vanhaa maakaasukäyttöistä kapasiteettia Klaipedassa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuodessa.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset