Vuosikertomus 2013 | In English |

Lauhdesähkön tuotanto

Fortum tuottaa lauhdesähköä Venäjällä, Suomessa ja Ruotsissa. Pohjoismaissa lauhdetuotanto toimii huippuvoimana sekä muun sähköntuotannon varavoimana. Tästä johtuen vuotuinen lauhdevoimatuotanto vaihtelee huomattavasti markkinatilanteen mukaan. 

Lauhdevoimalaitokset tuottavat vain sähköä, jolloin primäärienergian käytön tehokkuus on huomattavasti alempi (tyypillisesti 40-45 %) kuin CHP-laitoksilla (jopa 90 %).

Fortumilla on kaksi lauhdevoimalaitosta Suomessa, Inkoon ja Meri-Porin laitokset. Sähköntuotanto lauhdesähköä tuottaneessa Inkoon kivihiilivoimalaitoksessa Suomessa päättyi helmikuussa 2014.

Lauhdevoiman osuus Fortumin sähköntuotannosta kasvaa merkittävästi tulevina vuosina Njaganiin Venäjälle valmistuvien maakaasua käyttävien yksiköiden johdosta. Nämä laitokset sijaitsevat alueella, jossa lämmöntuotantoa ei pystytä hyödyntämään laajamittaisesti. Myös muilla Fortumin Venäjän laitoksilla tuotetaan osittain lauhdesähköä.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset