Vuosikertomus 2013 | In English |

Avoin kaukolämpöverkko

Kaukolämpöverkkojen muuttaminen kahdensuuntaisesti toimiviksi antaa kuluttajalle mahdollisuuden myydä kiinteistönsä ylijäämälämpö verkkoon. Hukkalämmön hyödyntämisellä voidaan pienentää energiajärjestelmän energiakustannuksia ja hiilijalanjälkeä.

Teknisesti kaukolämpöverkon avaaminen on yksinkertaista, eikä vaadi suuria investointeja. Suurin muutos on liiketoimintalogiikan ja ajattelutavan muutos. Avoin kaukolämpöverkko helpottaa esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämistä lämmöntuotannossa. Kiinteistöt, teolliset prosessit ja tuotantolaitokset synnyttävät paljon hukkaan menevää lämpöä ja myös yksittäisillä kotitalouksilla voi joissakin tilanteissa syntyä ylimääräistä lämpöenergiaa.

Fortumin Tukholmassa Ruotsissa käynnistämä avoin kaukolämpöverkko on uudentyyppinen ratkaisu lämmön talteenottamiseksi ja energian kierrättämiseksi. Talteenotetulla energialla lämmitetään asuintaloja ja tuotetaan kuumaa vesijohtovettä kaupunkiin.

Espoossa Fortum on aloittanut Suomen ensimmäisen avoimen kaukolämpöverkon kokeiluhankkeen. Fortumin uusi

energiaratkaisu mahdollistaa Espoon sairaalan jätelämmön hyödyntämisen kaupungin kaukolämmitykseen. Ratkaisu vähentää kaukolämmityksen ympäristövaikutuksia.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset