Vuosikertomus 2013 | In English |

Lämmönjakelu

CHP- ja lämpölaitoksissa tuotettu lämpö siirretään kuluttajille kaukolämpöverkon välityksellä. Etäluettavat mittaus- ja säätöjärjestelmät sekä avoin, kahdensuuntainen kaukolämpöverkko ovat uudentyyppisiä ratkaisuja lämmönjakelun kehittämiseksi.

Fortum omistaa ja käyttää noin 1 200 km kaukolämpöverkkoa Suomessa, 2 400 km Ruotsissa, 860 km Puolassa, 300 km Baltian maissa ja 480 km Venäjällä. Lisäksi Fortum omistaa Tukholmassa maailman laajimman, 204 kilometriä käsittävän kaukokylmäverkon, jonka kapasiteetti on 350 MW. Espoossa Fortumilla on myös pieni paikallinen kaukokylmäverkko pituudeltaan 1,5 km.

Kaukolämmön jakelun ympäristövaikutukset liittyvät verkon rakentamisvaiheeseen, jolloin muiden yhteiskunnan rakentamishankkeiden tapaan rakentamisesta on tilapäistä häiriötä rakentamisalueella. Kaukolämpöverkon käytöstä ei aiheudu vaikutuksia ympäristöön satunnaisia vesivuotoja lukuun ottamatta.


Häiriötön lämmönjakelu

Kaukolämmön häiriötön saatavuus on varsinkin pohjoisen

kylmissä olosuhteissa tärkeää. Fortum parantaa jatkuvasti kaukolämpöverkkonsa luotettavuutta korjaamalla kunnossapitotöiden yhteydessä havaittuja vikoja sekä investoimalla tarvittaessa uuteen verkkoon.

Eri syistä johtuvien keskeytysten takia kaukolämpöasiakas on Pohjoismaissa keskimäärin vain noin 1-2 tuntia vuodessa ilman lämmöntoimitusta. Keskeytyksistä noin puolet aiheutuu verkon vaurioista ja niiden korjaustöistä ja puolet muista syistä, kuten verkon perusparannustöistä sekä uusien asiakkaiden liittämisestä kaukolämmön piiriin. Pääsääntöisesti uudet liittymät ja kaukolämpöverkon haaroitukset pystytään tekemään lämmönjakelua katkaisematta. Jakelukeskeytyksiä aiheuttavat korjaustyöt pyritään ajoittamaan lämmityskauden ulkopuolelle.

Venäjällä vähennetään lämpöhäviöitä

Venäjällä Fortum tuottaa yli 90 % Tjumenin, Tšeljabinskin, Tobolskin ja Ozerskin kaupunkien lämmön tarpeesta. Fortum pyrkii rakentamaan toiminta-alueensa kaupunkeihin nykyaikaisia ja energiatehokkaita lämmönjakelujärjestelmiä. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöitä voidaan vähentää kunnostustoimilla jopa 20-30 %.

Fortum jatkoi vuonna 2013 Tšeljabinskin kaukolämpöverkkojen infrastruktuurin nykyaikaistamista. Nykyaikaisen lämmönjakelujärjestelmän kehittäminen jatkui myös Tjumenissa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset