Vuosikertomus 2013 | In English |

Vastuullista poltto­aineiden hankintaa

Polttoaineet ovat Fortumille ostovolyymiltään merkittävä hankintaerä, 1 085 miljoonaa euroa vuonna 2013 (2012: 1 057). Hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota polttoaineiden alkuperään ja vastuulliseen tuotantoon. 

Maakaasu

Fortumin toiminnoissa Venäjällä, Baltian maissa ja Suomessa käytetty maakaasu oli peräisin Venäjältä useilta eri toimittajilta. Puolassa käytetty maakaasu tuli myös pääosin Venäjältä, mutta osa kaasusta oli hankittu Puolasta. Ruotsissa käytetty kaasu oli peräisin Norjasta. Isossa-Britanniassa Fortum hankkii maakaasun kansallisesta kaasuverkosta, jossa kaasu on valtaosaltaan peräisin Pohjanmerellä sijaitsevilta Ison-Britannian ja Norjan kaasukentiltä.

Kivihiili

Suomessa ja Ruotsissa käytetty kivihiili oli peräisin Venäjältä lukuun ottamatta yhtä erää Puolasta. Puolassa käytetty hiili oli peräisin pääasiassa Puolasta, mutta pieni määrä tuotiin myös Tšekistä. Venäjän voimalaitokset käyttivät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä.

Fortum on ollut Bettercoal-aloitteen jäsen vuodesta 2012. Aloitteen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa. Vuonna 2013 Bettercoal saavutti merkittävän tavoitteen hyväksyessään uuden toimintaohjeen, joka asettaa vaatimuksia hiilen tuotannon eettiselle, sosiaaliselle ja ympäristönsuojelulliselle suorituskyvylle. Toimintaohjeen noudattamista seurataan toimittajien itsearvioinneilla, jotka aloitettiin loppuvuodesta 2013 sekä riippumattomilla kolmannen osapuolen tekemillä kaivoskohtaisilla auditoinneilla. Fortumin edustajat testasivat itsearviointityökalua Fortumin puolalaisella hiilentoimittajalla loppuvuodesta 2013.

Biomassa ja muut biopolttoaineet

Valtaosa (95 %) Fortumin käyttämästä biomassasta oli puupellettejä, haketta ja teollisuuden metsätähteitä, jotka

olivat peräisin Suomesta, Ruotsista  ja Virosta. Muun tyyppistä biopolttoainetta hankittiin esimerkiksi Brasiliasta ja Malesiasta.

Fortum on tunnistanut biomassan ja muiden biopolttoaineiden alkuperään liittyvät haasteet ja kehittää toimenpiteitä polttoaineiden jäljitettävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi. Vuonna 2013 luotiin kestävyysjärjestelmä bioöljyn tuotannolle Fortumin Joensuun voimalaitokseen integroidussa bioöljylaitoksessa. Kestävyysjärjestelmän avulla osoitetaan kansallisen lainsäädännön mukainen kestävyyskriteerien täyttyminen. Energiaviraston arvioidaan hyväksyvän järjestelmä vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Hollantilainen kansalaisjärjestö SOMO julkaisi kesällä 2013 raportin, jossa käsiteltiin Hollannissa toimivien

energiayhtiöiden biomassan hankintapolitiikkoja ja biomassan alkuperän raportoinnin läpinäkyvyyttä. Fortum arvioi omia käytäntöjään raportin pohjalta ja pitää niitä tällä hetkellä riittävinä. Fortumin tavoitteena on vuoden 2014 aikana aloittaa tiedonkeruu polttoaineena käytetyn sertifioidun puuperäisen biomassan määrästä Suomessa ja Ruotsissa.

Fortum osallistuu aktiivisesti vastuullista polttoaineen hankintaa koskevaan vuoropuheluun alan yritysten ja sidosryhmien kanssa maailmanlaajuisesti.

Ruotsissa Fortumin tytäryhtiö Fortum Värme on WWF:n Global Forest & Trade Networkin (GFTN) jäsen Ruotsin GFTN

-verkoston kautta. Lisäksi Fortum Värme on ollut Roundtable of Sustainable Palm Oil -järjestön jäsen vuodesta 2005 ja liittyi FSC-metsäsertifiointijärjestön jäseneksi vuonna 2012.

Uraani

Loviisan voimalaitoksessa käytettävät ydinpolttoaineniput ovat kokonaisuudessaan peräisin Venäjältä. Polttoainetoimittaja hankkii polttoainenippuihin käytettävän uraanin useilta kaivoksilta. Näistä Dalurin uraanikaivos sai ISO 14001 -ympäristösertifikaatin syyskuussa 2012. Fortumille uraanipolttoainetta toimittavan yrityksen tavoitteena on saada myös muut Fortumille uraanipolttoainetta toimittavat kaivokset sertifioitua. Zirkonimateriaalia valmistava tehdas sekä uraanioksidipellettejä ja polttoainenippuja valmistava tehdas on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmän ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuushallintajärjestelmän mukaisesti.

Fortum arvioi säännöllisesti ydinpoltto­aine­toimittajiensa laatu‑, ympäristö‑, työterveys‑ ja turvallisuus­hallinta­järjestelmiä sekä ydinpolttoainenippujen valmistusta. Edellisvuoden tapaan Fortumin asiantuntijat arvioivat polttoainetoimittajan uraanikaivoksen toimintoja Venäjällä kesällä 2013. Kransnokamenskin kaivoksen (JSC PIMCU) tavoitteena on saada laatu‑, ympäristö‑, ja työterveys‑ ja turvallisuusjärjestelmät sertifioitua vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2013 aikana kaivos oli keskittynyt työterveys‑ ja turvallisuusjärjestelmänsä kehittämiseen DuPont-mallin mukaisesti.  

 


Fortumin vuonna 2013 käyttämien polttoaineiden alkuperä1)
Polttoaine Alkuperämaa
Biomassa Ruotsi, Suomi, Viro
Hiili Venäjä, Puola, Kazakstan, Tšekki
Maakaasu Venäjä, Iso-Britannia, Norja
Uraani Venäjä
Öljy Venäjä
Turve Suomi, Viro
1) Merkittävimmät alkuperämaat vuoden 2013 hankintavolyymien mukaan
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset