Vuosikertomus 2013 | In English |

Investoinnit

Fortum jatkoi vuonna 2013 strategiansa mukaisia investointeja energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä hiilidioksidipäästöttömiin tuotantomuotoihin.

Vuonna 2013 Fortum investoi käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin 1 299 miljoonaa euroa (2012: 1 574). Investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 284 miljoonaa euroa (2012: 1 558), josta hiilidioksidipäästöttömän*) tuotannon osuus oli 449 miljoonaa euroa (2012: 482). Vuoden aikana otettiin käyttöön biomassaa käyttävät CHP-laitokset Järvenpäässä ja Jelgavassa sekä jätepolttoaineita käyttävät CHP-laitokset Bristassa ja Klaipedassa. Lisäksi otettiin käyttöön bioöljyn valmistuslaitos Joensuun CHP-laitoksella.

Vesivoiman osalta jatkettiin perusparannuksia nykyisillä vesivoimaan perustuvilla tuotantolaitoksilla Suomessa ja Ruotsissa.

Fortum osti Amrit Solar -aurinkovoimalaitoksen Intiassa. Venäjällä Fortumin investointiohjelmaan kuuluvat Nyaganin kaksi kaasuvoimalaitosyksikköä otettiin käyttöön vuoden 2013 aikana.

Vuonna 2013 investoinnit ydinvoimaan jatkuivat. Fortum investoi tehonkorotuksiin osittain omistamillaan laitoksilla Forsmarkissa ja Oskarshamnissa Ruotsissa. Suomessa Fortum osallistuu Teollisuuden Voima Oy:n rakenteilla olevaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköön ja suunnitteilla olevaan Olkiluoto 4 -yksikköön. Nämä rahoitetaan pääasiassa osakaslainoilla.

Fortumin investoinnit vuonna 2013 on esitetty yksityiskohtaisesti konsernitilinpäätöksessä.

*) sisältää vesi-, ydin-, tuuli-, aalto- ja aurinkovoiman sekä bioenergiaan ja jätepolttoaineisiin perustuvan sähkön- ja lämmöntuotannon.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset