Vuosikertomus 2013 | In English |

Hankinta

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija. Investoinnit ja polttoaineet muodostavat suuren osan Fortumin hankinnoista. Vuonna 2013 Fortumilla oli noin 13 300 tavaran- ja palveluntoimittajaa (2012: 15 200). Hankintavolyymi oli 4,1 miljardia euroa (2012: 4,2).

Hankinnoistamme 1,3 miljardia euroa (2012: 1,6) kohdistui erilaisiin investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Ruotsissa (497 miljoonaa euroa) ja Venäjällä (435 miljoonaa euroa).

Investointien ohella polttoaineet (1 085 miljoonaa euroa vuonna 2013) muodostavat merkittävän osan Fortumin hankinnoista. Ostamme polttoaineita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Fossiilisia polttoaineita ostettiin noin 864 miljoonalla eurolla (2012: 910), biopolttoaineita noin 155 miljoonalla eurolla (2012: 130) ja ydinpolttoainetta noin 66 miljoonalla eurolla (2012: 20).

Loppuosa hankinnoistamme (1,7 miljardia euroa vuonna 2013) koostuu muiden tavaroiden ja palveluiden hankinnoista. Luku pitää sisällään Electricity Sales -liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostetun sähkön. Muut tavaroiden ja palveluiden hankinnat

liittyvät operatiiviseen toimintaan kuten käyttöön ja kunnossapitoon sekä muihin palveluihin, kuten IT:hen, markkinointiin ja matkustukseen.

 

Hankinnat, miljoonaa euroa

Hankintojen kokonaisvolyymistä yli puolet ostettiin Euroopassa, pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimittajilta. Luku ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta. Noin 40 % hankinnoista oli peräisin riskimaista. Nämä hankinnat koostuivat pääosin polttoaineiden ostoista sekä Russia-divisioonan paikallisista hankinnoista Venäjällä.


Hankinnat1) ilman investointeja 2011-2013
milj. euroa 2013 2012 2011
Pohjoismaat 1 685 1 612 1 903
Venäjä 813 769 692
Puola 143 161 148
Viro 29 36 64
Muut maat 103 99 44
Yhteensä 2 773 2 677 2 851
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset