Vuosikertomus 2013 | In English |

Vesivoima

Vesivoima on Fortumin merkittävin uusiutuvan energian sähköntuotantomuoto. Fortumin vuosittaisesta sähköntuotannosta noin kolmannes on vesivoimaa – osuus vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vuonna 2013 vesivoimatuotantomme oli 18,0 TWh eli 26 % yhtiön sähköntuotannosta.

Fortumilla on Pohjoismaissa vesivoiman tuotantokapasiteettia vajaat 4 600 MW. Vuoden 2013 lopussa omistimme Ruotsissa ja Suomessa kokonaan tai osittain 159 vesivoimalaitosta. Fortum vastaa näistä 139 laitoksen tuotannonohjauksesta. Teholtaan suurimmat voimalaitokset sijaitsevat Keski-Ruotsin Dalälven-, Indalsälven- ja Ljusnan-joissa ja Suomen Oulujoessa, Kemijoessa ja Vuoksessa. 

Vesivoiman perusparannukset

Vesivoimalaitosten perusparannus- ja tehonkorotustoimenpiteillä saamme lisätyksi voimalaitostemme hyötysuhdetta ja tuotantoa aiheuttamatta lisäkuormitusta ympäristölle. Koneistojen ja laitteistojen uudistaminen parantaa voimalaitosten tehokkuutta, työturvallisuutta ja käyttövarmuutta. Perusparannusten myötä öljypäästöjen sekä tulipalojen riski ja laajuus vähenevät. 

Vesivoiman peruskorjauksilla parannetaan voimalaitosten hyötysuhdetta ja turvallisuutta sekä vähennetään ympäristöriskejä.

Vuonna 2013 valmistuivat perusparannukset Pyhäkosken voimalaitoksella Suomessa sekä Edsforsenin ja Hansjön voimalaitoksilla Ruotsissa. Ruotsissa Gammelängen perusparannus jatkui ja uudet hankkeet käynnistyivät Noppikosken, Väsan ja Skedvin voimalaitoksilla. Vuoden 2013 aikana valmistuneilla perusparannuksilla saatiin 12 MW lisätehoa, joka vastaa noin 24 GWh:n vuosituotantoa.

 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset