Vuosikertomus 2013 | In English |

Lämpöpumput

Fortum hyödyntää muun muassa jätevesien hukkalämpöä tai meriveden lämpöenergiaa lämpö- ja jäähdytysenergian tuotantoon. Lämpöpumpuilla tuotettu energia korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Fortum tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä lämpöpumpuilla Tukholmassa Ruotsissa ja Espoossa Suomessa. Tukholmassa Fortum käyttää 17 suurta lämpöpumppua kahdella eri alueella. Hammarbyn laitoksella seitsemän, yhteisteholtaan 225 MW, lämpöpumppua hyödyntää jätevedestä saatavan lämmön kaukolämmöksi ja Värtanin Ropstenin alueella 10 lämpöpumppua, kapasiteetiltaan yhteensä 256 MW, käyttää merivettä lämmön ja jäähdytyksen tuotantoon.

Avoimen kaukolämmön pilotoinnissa Ruotsissa lämpöpumppuja käytetään asiakkaiden ylijäämälämmön hyödyntämiseen kaukolämpönä.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Espoossa Fortum rakentaa lämpöpumppulaitosta Suomenojan voimalaitoksen läheisyyteen. Lämpöpumput ottavat talteen

läheisen jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden lämpöä ennen veden johtamista mereen ja tuottavat noin 300 GWh lämpöä Espoon kaukolämpöverkkoon. Se vastaa noin 15 000 omakotitalon vuosikulutusta. Samalla lämpöpumput jäähdyttävät vettä, mikä vähentää vedenpuhdistamon ympäristövaikutuksia. Lämpöpumppulaitoksen avulla vähennetään paikallisia kaukolämmön tuotannon päästöjä merkittävästi. Hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 150 000 tonnia verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön lämmöntuotannossa. Lämpöpumppujen rakentaminen alkoi vuoden 2013 lopussa, ja ne otetaan käyttöön vuoden 2014 lopussa.

Lämpöpumppu on energiatehokas ja ilmastomyönteinen tuotantomuoto, jossa ei synny päästöjä. Poikkeuksena ovat mahdolliset vähäiset kylmäaineiden vuodot pumppulaitteistosta. Lämpöpumppujen ympäristövaikutukset

aiheutuvat ennen muuta niiden käyttämän sähkön tuotannosta.

Espoossa Fortum rakentaa lämpöpumppulaitosta, jossa jäteveden hukka­lämmöstä tuotetaan kauko­lämpöä. Tuotanto vastaa 15 000 omakoti­talon vuosikulutusta.
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset