Vuosikertomus 2013 | In English |

Bioenergia

Fortum käyttää sekä kiinteitä biomassoja että nestemäisiä biopolttoaineita CHP-tuotannossa ja erillisessä lämmöntuotannossa. Käyttämiämme polttoaineita ovat muun muassa metsähake ja muut puuperäiset polttoaineet sekä kasvi- ja eläinperäiset öljyt ja rasvat. Myös osa polttamastamme yhteiskunta- ja teollisuusjätteestä on bioperäistä.

Fortum käytti 6,8 terawattituntia (TWh) biomassaa ja biopolttoaineita, mikä on noin 5 % suorasta energiankäytöstämme. Määrä kasvoi 11 % vuodesta 2012.

Kiinteää biomassaa ja nestemäisiä biopolttoaineita käytetään Fortumin CHP-laitoksilla ja lämpökattiloilla Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Vuoden aikana otettiin käyttöön neljä uutta biomassaa ja jätepolttoainetta käyttävää CHP-laitosta Klaipedassa (Liettua), Jelgavassa (Latvia), Järvenpäässä (Suomi) ja Bristassa (Ruotsi).

Lisäksi Joensuun CHP-laitoksella Suomessa käynnistyi pyrolyysitekniikkaan perustuvan bioöljyn tuotanto marraskuussa. Tukholman Värtanilla aloitettiin vuoden 2013 tammikuussa 410 MW:n bio-CHP-laitoksen rakentaminen. Laitoksen odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2016 aikana ja se tulee olemaan maailman suurimpia bio-CHP-laitoksia.

Tukholmaan vuonna 2016 valmistuva Fortumin laitos tulee olemaan maailman suurimpia bioenergiaa käyttäviä CHP-laitoksia.

Bioenergian käytön lisäämistä tutkittiin useilla voimalaitoksilla. Värtanin laitoksella Ruotsissa jatkettiin oliivinkivien testausta polttoaineseoksessa. Yhteensä oliivinkiviä poltettiin 12 200 tonnia ja niiden osuus polttoainekäytöstä oli 2 %. Czestochowan CHP-laitoksella Puolassa metsä- ja peltobiomassan osuus polttoainekäytöstä oli kolmannes.

Fortum on myös merkittävä yhdyskuntajätteen hyödyntäjä Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Jätepolttoainetta käytettiin 2,8 TWh (2012: 2,3). Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen on olennainen osa kestävää jätehuoltoa,

koska sen avulla voidaan vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Käyttö on myös ympäristömyönteistä, koska jätteen energiasisältö voidaan hyödyntää ja vähentää siten muiden energialähteiden käyttöä.

Biomassan kestävästä käytöstä, erityisesti hiilineutraalisuudesta ja uusiutuvuudesta keskustellaan parhaillaan EU:ssa. Fortum on osallistunut vuoropuheluun ja laatinut omat toimintaohjeensa varmistaakseen osaltaan bioenergian kestävän käytön. Fortum toimii useissa kansainvälisissä verkostoissa ja organisaatioissa, jotka edistävät bioenergian kestävää hankintaa ja käyttöä.

Fortum toimii useissa kansainvälisissä bioenergian kestävää hankintaa ja käyttöä edistävissä organisaati­oissa.
Biomassan ja jätepoltto-
aineiden käyttö vuosina
2011-2013, TWh
X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset