Vuosikertomus 2013 | In English |

Liiketoiminnan arvoketju

Fortumin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Investoinnit ja polttoaineet muodostavat tärkeän osan Fortumin hankinnoista.

Tuotamme sähköä ja lämpöä ympäristömyönteisesti hyödyntämällä monipuolisesti eri energialähteitä. Jakelemme energian asiakkaillemme ottaen samalla huomioon pitkän aikavälin kestävän yhteiskuntasuunnittelun. Myymme sähköä ja lämpöä sekä energia-alan konsultointipalveluja.

Energian tuotannosta, jakelusta ja käytöstä aiheutuu monenlaisia ympäristövaikutuksia. Niistä osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja, osa taas alueellisia tai paikallisia. Ympäristön kannalta suurimpia huolenaiheita ovat ilmastonmuutos, happamoituminen sekä luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Fortum ottaa toiminnassaan huomioon energiatuotteidensa koko elinkaaren ja vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia soveltamalla parhaita käytäntöjä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa, käyttämällä luonnonvaroja

vastuullisesti sekä hyödyntämällä tehokkaita käyttö- ja kunnossapitomenettelyjä.

Fortumin investoinneissa haetaan taloudellisesti kannattavaa tasapainoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä. Investointimme painottuvat strategiamme mukaisesti hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon sekä energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP).

Tuotamme taloudellista lisäarvoa sidosryhmillemme. Tuemme yhteiskunnan toimintaa muun muassa maksamalla korvauksia pääomasta rahoittajille ja osakkeenomistajille, maksamalla veroja, työllistämällä sekä tukemalla yleishyödyllistä toimintaa.

Fortum ottaa toiminnassaan huomioon energiatuotteidensa koko elinkaaren ja pyrkii minimoimaan liiketoiminnan ympäristövaikutukset osana päivittäistä toimintaa.

Pyrimme minimoimaan liiketoimintamme kielteiset ympäristövaikutukset osana jokapäiväistä toimintaa. Toimimme vastuullisesti ja lisäksi pyrimme varmistamaan, että liiketoimintakumppanimme toimivat vastuullisesti ja noudattavat vastuullisen toiminnan ohjeitamme (Code of Conduct ja Supplier Code of Conduct).

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset