Vuosikertomus 2013 | In English |

Tuotteet ja palvelut

EN26 Tuotteiden ja palveluiden käytönaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Fortumin päätuotteet ovat sähkö ja lämpö. Näiden käytöstä ei aiheudu välittömiä päästöjä, sen sijaan välillisesti päästöjä voi aiheutua, mikäli sähköä ja lämpöä käytetään toiminnoissa, jotka itsessään aiheuttavat ympäristövaikutuksia.

Fortum on rakentamassa vähäpäästöistä yhteiskuntaa tarjoamalla energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä myös muilla yhteiskunnan sektoreilla. Fortumin CO2-päästöttömät sähkö- ja lämpötuotteet mahdollistavat asiakkaidemme energiankäytön (osa asiakkaan hiilijalanjälkeä) ympäristövaikutusten vähentämisen.

Suomessa ja Ruotsissa Fortumin hiilineutraali lämpötuote tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden vaikuttaa hiilidioksidipäästöihinsä. Yritykset voivat siten kompensoida lämmönkäytöstään syntyneitä hiilidioksidipäästöjä ostamalla kansainvälisiä päästövähennysyksiköitä.

Asiakkaidemme energiankäytön hiilidioksidipäästöjen vähenemistä voidaan arvioida olettamalla, että kaikella Fortumin Suomessa ja Ruotsissa myymällä sähköllä (10,6 TWh vuonna 2013) olisi ollut keskimääräisen pohjoismaisen sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt (258 g/kWh vuonna 2012). Näin laskettuna hiilidioksidipäästöjä olisi aiheutunut noin 2,7 miljoonaa tonnia. Fortumin hiilidioksidipäästöttömän sähkön käytöstä ei aiheutunut hiilidioksidipäästöjä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset