Vuosikertomus 2013 | In English |

Materiaalit

EN1 Materiaalien käyttö

Polttoaineiden käyttö

Fortumin materiaalien ja energian käyttö muodostuu pääosin polttoaineista. Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä useista eri energialähteistä: Euroopassa pääasiassa uusiutuvista ja vähäpäästöisistä energianlähteistä ja Venäjällä fossiilisista polttoaineista. Fortum pyrkii käyttämään tuotannossaan luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäen.

Maakaasu ja 58 % (2012: 57 %) kiinteistä ja nestemäisistä polttoaineista oli alkuperältään uusiutumattomia.

Polttoaineiden energiasisältö on kuvattu indikaattorissa EN3.

 

Polttoaineiden käyttö vuosina 2011-2013
2013 2012 2011
Maakaasu, milj. m3 7 844 7 844 7 909
Hiili, 1 000 t 3 092 2 536 3 587
Biomassa ja biopolttoaineet, 1 000 t 2 096 1 790 1 439
Jätepolttoaine, 1 000 t 987 806 754
Turve, 1 000 t 227 269 254
Polttoöljy, 1 000 t 36 49 100
Ydinpolttoaine, t 20 21 23
Muut polttoaineet, 1 000 t 5 4 54
Polttoaineiden käyttö maittain vuonna 2013
Venäjä Suomi Ruotsi Puola Muut maat Yhteensä
Maakaasu, milj. m3 7 324 160 17 5 338 7 844
Hiili, 1 000 t 1 152 1 290 249 402 3 092
Biomassa ja biopolttoaineet, 1 000 t 706 668 146 576 2 096
Jätepolttoaine, 1 000 t 75 765 146 987
Turve, 1 000 t 142 85 227
Polttoöljy, 1 000 t 1 16 18 1 36
Ydinpolttoaine, t 20 20
Muut polttoaineet, 1 000 t 2 3 5

Muiden materiaalien käyttö

Polttoaineiden lisäksi energiantuotannossa suuressa mittakaavassa käytettäviä materiaaleja ovat savukaasujen puhdistukseen käytettävät kemikaalit, esimerkiksi kalkkikivi, ammoniakki ja urea.


Kemikaalien käyttö vuosina 2011-2013
tonnia 2013 2012 2011
Ilmansuojeluun käytetyt kemikaalit 68 000 58 000 69 000
Vesienkäsittelyyn käytetyt kemikaalit 13 000 13 000 14 000
Muut kemikaalit ja lisäaineet 4 500 8 600 3 200
Voiteluaineet 540 200 470

EN2 Kierrätettyjen materiaalien käyttö

Fortum käytti 987 000 tonnia (2012: 806 000) jätepolttoainetta Ruotsissa, Suomessa ja Liettuassa. Ruotsissa käytetystä jätepolttoaineesta noin 16 400 tonnia (2012: 37 300)  oli peräisin ulkomailta: Norjasta, Isosta-Britanniasta ja Irlannista (poltettava yhdyskuntajäte, koodi: EWC 191210). Fortumilla ja jätettä välittävillä yrityksillä on lupa jätteiden tuontiin. Fortum raportoi jätteiden tuonnista vuosittain viranomaisille.

Jätepolttoaineet muodostivat 15 % (2012: 14 %) Fortumin käyttämien polttoaineiden massasta (maakaasua lukuun ottamatta) ja 2,2 % (2012: 1,8 %) kokonaispolttoaine-energiasta.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset