Vuosikertomus 2013 | In English |

Määräystenmukaisuus

EN28 Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomukset

Fortumin toiminnoissa Euroopassa tapahtui vuonna 2013 kaksi merkittävää ympäristöpoikkeamaa tai luparikkomusta (2012: 0). Toinen liittyi värjätyn kaukolämpöveden päästöön ja toinen veden pinnan korkeuteen vesivoimantuotannossa. Venäjällä jätevesipäästöihin liittyvien lupaehtorikkomusten kokonaismäärä (12) pysyi vuoden 2012 tasolla.

Venäjän laitosten jätevesien lupaehtojen ylityksistä maksettujen sakkojen määrä oli noin 1 000 euroa kuten vuonna 2012. Venäjän laitoksilla jatkettiin toimenpiteitä lupaehtoylitysten vähentämiseksi. Toimenpiteitä olivat korroosionestoaineen muuttaminen sekä hiiltä käyttävien voimalaitosten tuhka-altaiden läpi menevien vesivirtojen erottaminen ja vähentäminen. Lisäksi käynnistettiin selvitykset parempien öljynerotusjärjestelmien asentamisesta.

Fortumille määrättiin vuoden 2014 alussa 140 000 kruunun yhteisösakko vuonna 2011 Ruotsin vesivoimassa tapahtuneesta liian pienestä veden juoksutuksesta Ljungan vesivoimalassa.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset