Vuosikertomus 2013 | In English |

Kuljetukset

EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset

Fortum raportoi yhtiön omistaman autokaluston ja työntekijöiden käytössä olevien työsuhdeautojen kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2013 Fortumin autojen hiilidioksidipäästöt olivat noin 2 500 tonnia. Fortum raportoi myös henkilöstönsä lentomatkojen hiilidioksidipäästöt ja kompensoi niitä vuosittain. Vuonna 2013 Fortumin lentomatkojen hiilidioksidipäästöt olivat noin 3 600 tonnia. Fortumin autojen ja lentomatkustuksen yhteenlasketut päästöt olivat 0,02 % kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä.

Kivihiilen, öljyn ja puupolttoaineiden merikuljetuksesta syntyneet epäsuorat päästöt on arvioitu karkeasti. CO2

-päästöt olivat luokkaa 193 000 tonnia, mikä on 0,7 % Fortumin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Polttoaineiden ja materiaalien kuljetus maanteitse ja rautateitse aiheuttaa SO2-, NOX- ja hiukkaspäästöjä. Fortumilla ei ole tarkkoja tietoja polttoaineen myyjien kuljetuskalustosta, eikä näitä päästöjä näin ollen voida laskea.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset