Vuosikertomus 2013 | In English |

Varmennus

Fortumin kestävän kehityksen raportti 2013 julkaistaan sähköisessä muodossa suomeksi ja englanniksi, ja se on luettavissa osoitteessa annualreport2013.fortum.com. Kestävän kehityksen raportti on laadittu GRI-ohjeiston version G3.1 mukaisesti. Fortum Oyj:n tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy on antanut rajoitetun varmuuden kestävän kehityksen raportin suomenkieliselle versiolle. Varmennus kattaa suomenkielisellä verkkosivustolla annualreport2013.fortum.com olevan kestävän kehityksen raportointia koskevan aineiston.

Version G3.1 lisäksi Fortum on raportoinut soveltuvin osin joitakin GRI:n toimialakohtaisen energiasektoria koskevan raportointiohjeen (Electric Utility Sector Supplement) indikaattoreita. Toimialakohtaisia lisäyksiä G3.1-indikaattoreihin ei ole huomioitu. Fortum on tehnyt GRI-ohjeiston edellyttämän itsearvioinnin raportoinnin kattavuudesta. Myös varmennuksen antaja on arvioinut

sovellustason, ja molemmilla osapuolilla on yhteisymmärrys siitä, että Fortum on noudattanut GRI-ohjeiston 3.1-version tasoa B+. Fortum on noudattanut raportoinnissaan myös AA1000 AccountAbility Principles Standardia (AA1000APS).

Raportin sisältöä ei varmennuksen jälkeen päivitetä, vaan mahdolliset sisältömuutokset raportoidaan seuraavana vuonna.

Deloitte & Touche Oy on myös antanut rajoitetun varmuuden GHG-protokollan mukaisille päästölaskelmille (Scope 1-3) CDP:n julkaisemien vaatimusten mukaisesti (Verification of Climate data). Varmennuslausunto toimitetaan CDP:lle osana Fortumin CDP-raportointia.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset