Vuosikertomus 2013 | In English |

Saatavuus ja toimintavarmuus

EU10 Varautuminen sähkön kysyntään pitkällä aikavälillä energian tuotantolähteittäin jaoteltuna

Fortum investoi parhaillaan merkittävästi uuteen energiantuotantokapasiteettiin sekä Venäjällä että Euroopassa. Venäjällä Fortum on sitoutunut 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan, joka lisää sähköntuotantokapasiteettia 2 300 MW ja lämmöntuotantokapasiteettia 662 MW. Ohjelman viimeiset yksiköt otetaan käyttöön vuonna 2015. Venäjän investointiohjelma perustuu pääosin maakaasuun, kun taas Euroopassa suunnitellut investoinnit (rakenteilla oleva sähköntuotanto noin 800 MW ja lämmön­tuotanto 280 MW) suuntautuvat pääasiassa CO2-päästöttömään tuotantoon.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset