Vuosikertomus 2013 | In English |

Markkina-asema

EC6 Toimintakäytännöt ja ostot paikallisilta toimittajilta

Fortum ostaa polttoaineita, tavaroita ja palveluita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Merkittävä osa Fortumin hankinnoista kohdistuu investointeihin. Paikallisiksi ostoiksi Fortum luokittelee ostot niistä maista, joissa Fortumilla on operatiivista toimintaa. Suurimmat hankinnat ilman investointeja tehtiin Pohjoismaissa (1 685 miljoonaa euroa) ja Venäjällä (813 miljoonaa euroa).   

Polttoaineiden osuus ostojen hankintavolyymista oli noin 1 085 miljoonaa euroa. Fossiilisia polttoaineita ostimme noin 864 miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 155 miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 66 miljoonalla eurolla.

Hankinnat1) ilman investointeja 2011-2013
milj. euroa 2013 2012 2011
Pohjoismaat 1 685 1 612 1 903
Venäjä 813 769 692
Puola 143 161 148
Viro 29 36 64
Muut maat 103 99 44
Yhteensä 2 773 2 677 2 851
1) Sisältää polttoaineostot, sähköostot ja muut ostetut materiaalit ja palvelut.

Fortumin investoinnit ilman yritysostoja olivat 1 284 miljoonaa euroa (2012: 1 558), josta 449 miljoonaa euroa (2012: 482) kohdistui hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon. Investoinnit olivat yhteensä 21 % liikevaihdosta (2012: 25 %). Fortumin investoinneilla on merkittävä paikallinen vaikutus, koska ne luovat liiketoiminta- ja

työmahdollisuuksia paikallisille toimittajille ja kehittävät paikallista infrastruktuuria. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 435 miljoonaa euroa (2012: 568), ja Ruotsissa, 497 miljoonaa euroa (2012: 492). Investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin olivat 389 miljoonaa euroa (2012: 429).

EC7 Paikalliset palkkauskäytännöt ja paikallisten osuus ylimmästä johdosta

Fortumin määritelmän mukaan ylimpään johtoon kuuluvat divisioonien ja konsernifunktioiden johtoryhmiin kuuluvat henkilöt. Fortumin liiketoiminta on globaalia ja kattaa useamman maan. Siksi myös divisioonien ja konsernifunktioiden johtoryhmät koostuvat useista kansallisuuksista. Poikkeuksen muodostaa Russia-divisioonan johtoryhmä, jonka yksi jäsen on saksalainen ja muut venäläisiä.

Fortumin määritelmän mukaan ylimpään johtoon kuuluu 72 henkilöä. Näistä 61 % on suomalaisia, 21 % ruotsalaisia ja 14 % venäläisiä. Lisäksi joukkoon kuuluu yksi norjalainen, yksi saksalainen ja yksi puolalainen henkilö.

Fortum rekrytoi paikallista henkilöstöä ilmoittamalla työpaikoista eri medioissa sekä käyttäen suorahakumenetelmiä.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset