Vuosikertomus 2013 | In English |

Järjestelmätehokkuus

EU11 Lämpövoimalaitosten keski­määräinen hyötysuhde

Fortumilla on konsernitason tavoite (> 70 %) polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhteelle viiden vuoden keskiarvona. Hyötysuhde vuonna 2013 oli 61,4 % (2012: 64,2 % ) ja viiden vuoden keskiarvo 65,6 % (2012: 66,9 %). Fortumin tavoiteasetanta perustuu nykyiseen tuotantorakenteeseen, suunniteltuun uuteen kapasiteettiin sekä Euroopassa että Venäjällä ja suunniteltuihin toimiin tehokkuuden parantamisessa ja joustavassa polttoaineiden käytössä.

Lue lisää

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt 

Fortumin sähkönsiirto- ja jakeluhäviöt olivat yhteensä 1,4 TWh (2012: 1,4 TWh). Häviöt olivat 3,2 % (2012: 3,3 %) sähkönsiirron ja -jakelun kokonaismäärästä. Kaikelle verkostohäviöiden kompensointiin käytetylle sähkölle hankittiin alkuperätakuutodistukset (hiilidioksidipäästötön sähkö).

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset