Vuosikertomus 2013 | In English |

Poliittinen vaikuttaminen

SO5 Julkiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen

Energia-alan asiantuntijana Fortum tuo aktiivisesti esille näkemyksiään energiapoliittisiin kysymyksiin ja tarjoaa energia-alan asiantuntemuksensa myös päättäjien ja eri järjestöjen käyttöön. Fortum käy aktiivista keskustelua energiasektorin keskeisistä kysymyksistä ja laatii kannanottoja toimintaympäristönsä kannalta merkittäviin asiakokonaisuuksiin.

Vuonna 2013 yhteiskuntasuhteissa keskityttiin erityisesti EU:n päästökauppaan ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteisiin ja ohjauskeinoihin vuoteen 2030. Fortum julkaisi kannanottoja mm. päästökaupan rakenteellisesta kehittämisestä ja päästöoikeuksien tarjonnan hallinnasta. Vuonna 2013 Fortum julkaisi myös vastineen komission vihreään kirjaan ja kapasiteettimekanismien kehittämiseen.

Vuoden kuluessa Fortumin edustajilla oli useita tapaamisia eri päätöksentekijöiden ja virkamiesten kanssa EU-tasolla sekä toimintamaissaan.

Fortumin edunvalvonta Suomessa keskittyi verokysymyksiin muun muassa voimalaitosveroon sekä sähkömarkkinalain muokkaamiseen ja sen vaikutuksiin sähkönsiirtoon. Ruotsissa vesivoimaan ja ydinvoimaan liittyvät verokysymykset olivat vahvasti mukana keskustelussa. Puolassa Fortum antoi panoksensa energialainsäädännön uudistukseen. Lämmityskustannukset ovat merkittävä kysymys kaikissa Baltian maissa. Liettuassa seurataan myös jätteenkäsittelykysymyksiä tarkasti, koska hiljattain avattiin jätteenpolttolaitos Klaipedassa.

Venäjällä Fortum keskittyi energiatehokkuuteen ja Venäjän sähkö- ja kaukolämpömarkkinoiden lainsäädäntöön. Vuonna 2013 Fortum isännöi useita Venäjän federaation ja

aluehallinnon viranomaisryhmiä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Ryhmille esiteltiin kaupunkisuunnittelua, jätteiden käsittelyä ja pohjoismaisten lämpö- ja sähkömarkkinoiden malleja.

EU:n tasolla edustajamme keskustelivat kysymyksistä, jotka liittyivät EU:n tulevan ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin, päästökauppajärjestelmään ja sisäisten energiamarkkinoiden toimivuuteen, ja lisäksi energiahintoihin ja niiden vaikutukseen EU:n alueen teollisuuden kilpailukykyyn.

Marraskuussa 2013 Fortum päivitti yhtiön tiedot Euroopan parlamentin ja Euroopan komission ylläpitämään avoimuusrekisteriin. Se tarjoaa tietoa organisaatioista, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon.

Fortum on mukana EU-tasolla ja toimintamaissaan suorasti ja epäsuorasti 62:ssa toimialajärjestössä ja ‑organisaatiossa.

Tärkeimpiä ovat Eurelectric, Energiateollisuus ry, Svensk Energi, International Energy Agency (IEA), FORATOM ja EuroHeat & Power.

SO6 Lahjoitukset poliittisille puolueille ja niihin liittyville laitoksille

Fortum ei anna lahjoituksia puolueille tai minkäänlaiseen poliittiseen toimintaan, uskonnollisille järjestöille, viranomaisille, kunnille tai paikallishallintoon.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset