Vuosikertomus 2013 | In English |

Määräystenmukaisuus

Kilpailun vastainen toiminta

SO7 Kilpailun vastaista toimintaa, kartelleja ja monopoleja koskevat oikeustoimet

Venäjällä on vuonna 2013 annettu kolme lopullista tuomioistuinratkaisua, joissa Fortumin lämpöliiketoiminnan on todettu syyllistyneen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Tuomioistuinratkaisuihin liittyvät Fortumille määrätyt seuraamukset on esitetty indikaattorissa SO8. Näiden kolmen tapauksen tuomioistuinprosessi alkoi vuonna 2012.

Vuonna 2013 Venäjän kilpailuviranomainen aloitti myös oikeusjutun Fortumin lämpöliiketoiminnassa tehdyn sopimuksen osalta katsoen, että sopimus voisi rajoittaa kilpailua. Russia-divisioona oli solminut lämmönjakelun järjestämistä koskevan sopimuksen Tjumenin kaupungin

hallinnon sekä kaupungin lämmönjakelua hoitavan verkko-operaattorin kanssa. Venäjän kilpailuviranomainen katsoi, että tietyt tätä sopimusta koskevat ehdot voisivat rajoittaa kilpailua. Muita oikeudenkäyntejä asiasta ei seurannut eikä osapuolille määrätty tämän johdosta sakkoja. Osapuolten kysymyksessä olevat sopimukset oli irtisanottu ennen niiden toimeenpanemista.

Määräystenmukaisuus

SO8 Sakot ja seuraamukset lakien ja asetusten noudattamatta jättämisestä

Venäjällä maksettiin sakkoja yhteensä noin 86 500 euroa liittyen indikaattorissa SO7 esitettyihin tuomioistuinratkaisuihin.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset