Vuosikertomus 2013 | In English |

Kestävän kehityksen tavoiteasetanta

Fortumin johtoryhmä päättää vuosisuunnittelua ohjaavista kestävän kehityksen linjauksista ja konsernitason kestävän kehityksen tavoiteasetannasta. Tavoitteet hyväksyy Fortumin hallitus.

Divisioonat määrittelevät yksityiskohtaiset tavoitteet sekä tavoitteita tukevat toimintasuunnitelmat ja huolehtivat siitä, että kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty osaksi liiketoiminnan tavoitteita. Konsernitasoisten kestävän kehityksen avainmittareiden tulokset raportoidaan neljännesvuosittain, turvallisuus- ja ympäristöpoikkeamat sekä sähkönjakelun luotettavuutta ja CHP-laitosten käytettävyyttä kuvaavien mittareiden tulokset kuukausittain. Fortumin johtoryhmä seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista kuukausikokouksissaan ja neljännesvuosittaisissa tuloskatsauksissa. Vuoden 2013 alusta alkaen kestävän kehityksen avainmittarit on raportoitu säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle.

Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Vuoden 2013 alussa voimaanastuneissa uudistetuissa tavoitteissa painotetaan Fortumin yhteiskunnallista roolia ja mitataan

ympäristötavoitteiden lisäksi Fortumin mainetta, asiakastyytyväisyyttä sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuutta. Vuoden 2014 alusta tavoiteasetantaa tarkennettiin lisäämällä urakoitsijoiden tapaturmataajuus konsernitavoitteeksi ja laajentamalla CHP-laitosten käytettävyys kattamaan koko konserni (vuonna 2013 vain Heat-divisioona).

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ovat osa Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää.

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ovat osa yhtiön kannustinjärjestelmää.

Vuoden 2013 kannustinjärjestelmässä oli mukana One Fortum -tutkimukseen perustuva indeksi, joka mittaa Fortumin mainetta suuren yleisön sekä asiakkaiden keskuudessa. Hallituksen vuodelle 2014 hyväksymä indeksi mittaa oman henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuutta, merkittävien EHS-poikkeamien lukumäärää sekä Fortumin kykyä parantaa suoritustaan Dow Jones Sustainability Assessment –arvioinnissa. 

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset