Vuosikertomus 2013 | In English |

Seuranta

Konsernin tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, ja Fortumin johtoryhmä tarkastelee tulosraportointia kuukausitasolla. Tämän lisäksi konsernijohdon ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tuloskokoukset sisältyvät toiminnanjohtamisprosessiin.

Osana Fortumin sisäistä valvontajärjestelmää kaikki divisioonat vastaavat oman vastuualueensa valvonnan tehokkuuden arvioinnista. Divisioona- ja konsernitason controller-ryhmät vastaavat taloudellisen raportointiprosessin arvioinnista, jota myös konsernin riskienhallinta käy läpi säännöllisesti raportoiden vuosittain johdolle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Myös konsernin sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan järjestämistä ja sen toiminnan tehokkuutta osana valvontaansa. Valvonnan tuloksista, tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden toteuttamisesta raportoidaan säännöllisesti johdolle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Fortumin toiminnanjohtamisprosessi

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset