Vuosikertomus 2013 | In English |

Riskien arviointi

Riskienhallintaprosessiin sisältyy taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistaminen ja analysointi vuosittain. Riskit raportoidaan suunnitteluprosessin yhteydessä, ja tarvittavien toimenpiteiden ja parannusten seuranta on integroitu toiminnan johtamiseen. Kontrollien riskiarviointi on ollut perustana prosessitason sisäisen valvontajärjestelmän kehittämisessä sekä taloudellisen raportoinnin kontrollitoimenpiteiden määrittämisessä virheiden välttämiseksi. Yhteiset divisioonarajat ylittävät tiimit päivittävät tätä prosessitasoista järjestelmää säännöllisesti. Riskien arviointi kattaa mahdollisiin väärinkäytöksiin ja muihin sääntöjen vastaisuuksiin ja niiden kautta syntyneisiin taloudellisiin menetyksiin sekä muiden varojen väärinkäyttöön liittyvät riskit.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset