Vuosikertomus 2013 | In English |

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja toimii Fortumin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa ja liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Fortumin toimitusjohtaja toukokuusta 2009 lähtien on ollut Tapio Kuula. Maaliskuussa 2013 Kuulalla diagnosoitiin hoitoa vaativa sairaus, jonka jälkeen hän jäi sairauslomalle. Toimitusjohtajan sijaisena toimi sairausloman aikana Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo. Toimitusjohtaja Kuula palasi töihin marraskuussa 2013.

Yhtiön hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä. Arviointi perustuu objektiivisiin kriteereihin, joita ovat muun muassa yhtiön suoriutuminen sekä hallituksen toimitusjohtajalle ennalta asettamien tavoitteiden saavuttaminen.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset