Vuosikertomus 2013 | In English |

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2013 saakka osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta päätettiin vuosittain viimeisen 9 vuoden ajan enemmistöosakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoituksena ja tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotus seuraavissa asioissa: ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Hallituksen puheenjohtaja toimii

toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimeämiseen oikeutetut Fortumin suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 31.1. mennessä.

Nimitystoimikunta ja varsinainen yhtiökokous 2014

Syyskuussa 2013 Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt: osastopäällikkö Eero Heliövaara, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; toimitusjohtaja Harri Sailas,

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja pääjohtaja Liisa Hyssälä, KELA. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf toimi nimitystoimikunnan jäsenenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 8.4.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2013 ja ovat vuodelle 2014 seuraavat: puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa ja  jäsenelle 40 000 euroa vuodessa sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf hallituksen puheenjohtajaksi, Kim Ignatius varapuheenjohtajaksi ja Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola ja Christian Ramm-Schmidt jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset