Vuosikertomus 2013 | In English |

Fortumin johtoryhmä ja liiketoiminta­organisaatio

Toimitusjohtajaa tukee tehtävässään Fortumin johtoryhmä. Fortumin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa strategisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisessa hallituksen hyväksymissä puitteissa, laatii konsernin liiketoimintasuunnitelman sekä päättää valtuuksiensa puitteissa investoinneista, fuusioista, yrityshankinnoista ja divestoinneista.

Taloudellista tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota Fortumin johtoryhmä kuukausittain tarkastelee. Tämän lisäksi Fortumin johtoryhmän ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tuloskokoukset sisältyvät toiminnanjohtamisprosessiin.

Kukin johtoryhmän jäsen on vastuussa oman organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista ja organisaatiotaan koskevien operatiivisten päätösten toteutuksesta. Fortumin johtoryhmä

kokoontuu kuukausittain. Konsernin johtoryhmään kuului 31.12.2013 yhdeksän jäsentä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle johtoryhmän jäsenet raportoivat. Naispuolisia jäseniä oli kaksi.


Fortumin neljä divisioonaa ovat:

 • Power-divisioona, joka keskittyy Fortumin sähköntuotantoon ja -myyntiin tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittämiseen sekä asiantuntijapalveluihin sähköntuottajille.
 • Heat-divisioona, joka keskittyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP), kaukolämpö- ja kaukokylmätoimintaan sekä yritysten lämpöratkaisuihin.
 • Russia-divisioona, joka keskittyy sähkön ja lämmön tuotantoon ja myyntiin Venäjällä. Divisioonaan kuuluvat OAO Fortum ja Fortumin 25 %:n osuus TGC-1:stä.
 • Electricity Solutions and Distribution -divisioona, joka keskittyy Fortumin sähkön vähittäismyyntiin sekä sähkönsiirtoon. Divisioona muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Distribution ja Electricity Sales.

Konsernitason esikuntatoimintoja ovat seuraavat: Talous, Henkilöstöyksikkö, IT ja Liiketoimintaprosessit, T&K ja innovaatiotoiminta, Konserniviestintä, Yhteiskuntasuhteet, Strategia ja M&A sekä Kestävä kehitys.

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

 • Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortumin johtoryhmän puheenjohtaja
  s. 1957, diplomi-insinööri, taloustieteiden maisteri
 • Helena Aatinen, konsernin viestintäjohtaja
  s. 1959, kauppatieteiden maisteri
 • Alexander Chuvaev, Russia-divisioonan johtaja
  s. 1960, diplomi-insinööri
 • Mikael Frisk, konsernin henkilöstöjohtaja
  s. 1961, kauppatieteiden maisteri
 • Timo Karttinen, Electricity Solutions and Distribution -divisioonan johtaja
  s. 1965, diplomi-insinööri
 • Per Langer, Heat-divisioonan johtaja
  s. 1969, kauppatieteiden maisteri
 • Markus Rauramo, konsernin talousjohtaja
  s. 1968, valtiotieteiden maisteri
 • Matti Ruotsala, Power-divisioonan johtaja
  s. 1956, diplomi-insinööri
 • Kaarina Ståhlberg, konsernin lakiasiainjohtaja
  s. 1966, OTK, LL.M. (Columbia University, New York)

Fortumin raportointirakenne 31.12.2013

Muutos Fortumin liiketoimintarakenteessa 1.3.2014 lähtien

Helmikuussa Fortum ilmoitti siirtyvänsä uuteen liiketoimintarakenteeseen 1.3.2014 alkaen. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa strategian toteuttamisedellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Fortum raportoi tuloksensa uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Uusi liiketoimintarakenne koostuu neljästä raportointisegmentistä ja esikuntatoiminnoista. Raportointisegmentit ovat: Heat, Electricity Sales and Solutions; Power and Technology; Russia ja Distribution. Esikuntatoiminnot ovat: Talous, Strategia ja yritysjärjestelyt, Lakiasiat, Henkilöstö ja IT, Viestintä sekä Yhteiskuntasuhteet.

Matti Ruotsala nimitetään Chief Operating Officeriksi (COO)

ja toimitusjohtajan varamieheksi. Fortumin talousjohtajaksi (CFO) nimitetään Timo Karttinen, joka myös johtaa Distribution-divisioonaa. Markus Rauramo jatkaa uudessa roolissa Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtajana, Per Langer Hydro Power and Technology -divisioonan johtajana ja Alexander Chuvaev Russia-divisioonan johtajana.

Uusina jäseninä johtoryhmään nimitetään ydin- ja lauhdevoimaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tiina Tuomela, strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Kari Kautinen sekä yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset