Vuosikertomus 2013 | In English |

Fortumin hallintoelimet

Fortumin päätöksentekoelimet, jotka vastaavat konsernin hallinnosta ja toiminnasta ovat yhtiökokous, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja riskivaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, sekä toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana.

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin, joka tekee päätökset osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvissa asioissa. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla sekä konsernin päivittäisestä hallinnosta vastaa toimitusjohtaja Fortumin johtoryhmän tukemana. Divisioonatasolla toiminnasta vastaavat divisioonien johtajat omien johtoryhmiensä tukemina.

Fortumin hallintoelimet

Fortumilla on lisäksi epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä tavoitteenaan edistää Fortumin liiketoimintoja. Vuonna 2013 neuvottelukuntaan kuului 13 Fortumin sidosryhmien edustajaa sekä kolme henkilöstön edustajaa.

Lue lisää

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset