Vuosikertomus 2013 | In English |

Hallituksen jäsenten palkkiot

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle, joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa. Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa Fortumista, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmiin. Fortum ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja eikä yhtiöllä ole heitä koskevaa vapaaehtoista eläkejärjestelmää. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2013 vahvisti seuraavat palkkiot hallituksen jäsenille:

Hallituksen palkkiot
Euroa/vuosi/kokous 2013 2012
Puheenjohtaja 75 000 75 000
Varapuheenjohtaja 57 000 57 000
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 000 57 000
Jäsenet 40 000 40 000
Kokouspalkkio 2) 600 600
1) jos ei ole samanaikaisesti hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
2) maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle.

Hallitukselle maksetut kokonaispalkkiot

Euroa Hallituksessa
vuonna 2013
Palkkiot
yhteensä 2013 *
Hallituksessa
vuonna 2012
Palkkiot
yhteensä 2012 *
Hallituksen jäsenet 31.12.2013        
Puheenjohtaja, Sari Baldauf 1.1.–31.12.  84 000 1.1.–31.12. 80 353
Varapuheenjohtaja, Christian Ramm-Schmidt 1.1.–31.12.   66 000 1.1.–31.12. 64 479
Minoo Akhtarzand 1.1.–31.12.   58 000 1.1.–31.12. 54 349
Heinz-Werner Binzel 1.1.–31.12.   60 400 1.1.–31.12. 53 149
Ilona Ervasti-Vaintola 1.1.–31.12.  49 000 1.1.–31.12. 46 549
Kim Ignatius 1.1.–31.12.  67 200 11.4.–31.12. 48 100
Joshua Larson 1.1.–31.12.  70 600 1.1.–31.12. 67 549
Entiset hallituksen jäsenet        
Esko Aho N/A N/A 1.1.-11.4 13 000

*) sisältää kiinteät kuukausipalkkiot sekä kokouspalkkiot

Lue lisää


X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset