Vuosikertomus 2013 | In English |

Vuosikertomus 2013

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.


Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2013 operatiivinen toimintaympäristö jatkui haasteellisena. Vuosi oli kuitenkin Fortumin kannalta tyydyttävä. Investointien toteuttamista Euroopassa ja Venäjällä jatkettiin määrätietoisesti. Yhä useampi asiakas valitsi Fortumin sähköyhtiökseen.

Vuosikatsaus

Vuonna 2013 toteutimme strategiaamme tuottamalla energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vihimme käyttöön viisi uutta tuotantolaitosta Pohjois-Euroopassa ja kaksi Venäjällä.

Joustavuutta ja kilpailukykyämme vahvistava tehostamisohjelmamme eteni suunnitellusti. Saimme myös valmiiksi sähkön siirtoliiketoimintamme tulevaisuutta koskevan arvioinnin, ja ilmoitimme sähköverkkojemme myynnistä Suomessa. Katso video toimintavuodestamme 


Fortumin maantieteellinen toiminta-alue

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Tulevaisuudessa tarkasti kohdennettuja kasvumahdollisuuksia tavoitellaan strategiamme mukaisilta alueilta.

Tilinpäätös

Haastavassa markkinaympäristössä tuloksemme jäi tyydyttävälle tasolle. Kassavirta oli kaikkien divisioonien ansiosta erittäin vahva.


Tuloksemme

Liikevoitto ja vertailukelpoinen
liikevoitto, milj. euroa

Osakekohtainen tulos oli 1,36 euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,10 euroa.

Hallinnointi

Yhtiökokous on Fortumin ylin päätöksentekoelin. Hallitus vastaa yhtiömme strategisesta kehittämisestä ja toimitusjohtaja päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Vuonna 2013 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Sen tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä.

Kestävä kehitys

Kestävä liiketoiminta on kilpailuetumme. Tuotamme ja jakelemme sähköä ja lämpöä ympäristömyönteisesti ja tarjoamme asiakaslähtöisiä energiatuotteita ja –palveluita. Olemme vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa päivittäin, ja rakennamme kestävää energiatulevaisuutta eri sidosryhmiemme kanssa.


KESTÄVÄ KEHITYS
VUONNA 2013

Fortum jatkoi pitkäjänteistä yritysvastuutyötä, joka sai myös kansainvälistä tunnustusta. Kestävän kehityksen politiikkaa, tavoitteita ja hallinnointia uudistettiin ja toimintaa kehitettiin jatkuvan parantamisen periaatteella.

X

Etsi Fortumin vuosikertomuksesta 2013

Kirjoita tähän...

Hakutulokset